Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

leann
2430 bbaa
Reposted fromSayid Sayid vialexxie lexxie

February 06 2018

Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
leann
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz

January 23 2018

leann
  Mała Mi z wałkiem :D
Reposted fromDreamingOutLoud DreamingOutLoud viamoomins moomins

January 22 2018

leann
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana

January 20 2018

leann
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
leann
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
leann

Reposted fromnebthat nebthat vialexxie lexxie

January 18 2018

leann
Stał na środku chodnika, a wokół niego przelewali się ludzie, jak gdyby Dorrigo był tylko jedną więcej przeszkodą budowlaną, pachołkiem drogowym, puszką na śmieci, przechodniem; pomyślał o żonie Lota i o tym, że ta historia jest jednym wielkim kłamstwem.  Bo człowiek staje się słupem soli wtedy, gdy się nie odwraca.
   Zrozumiał, że powinien był ją zatrzymać i teraz już nigdy nie będzie mógł tego zrobić.  Absolutnie nie powinien był przejść koło niej bez słowa, a przecież to właśnie zrobił.  
Czy to był jego wybór? Jej? Czy w ogóle istnieje jakiś wybór? A może życie po prostu unosi ludzi i rzuca ich gdzieś w dal?
— Ścieżki Północy - Richard Flanagan
Reposted byHaleemaakhter Haleemaakhter

January 16 2018

1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamoomins moomins
leann

January 08 2018

leann
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasatyra satyra

January 05 2018

leann
Reposted fromiblameyou iblameyou viaoll oll

January 04 2018

leann
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viasatyra satyra

December 26 2017

leann
5730 dbc0
Reposted fromkonwalia konwalia viasatyra satyra

December 25 2017

leann
6862 72be
Reposted fromnervure nervure viasatyra satyra

December 19 2017

leann
(...)nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele. — Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromUndomiel Undomiel viasatyra satyra

December 05 2017

leann
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

December 04 2017

leann

November 29 2017

leann
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl