Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

leann
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianefretete23 nefretete23
leann
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena vianefretete23 nefretete23
leann
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianefretete23 nefretete23
leann
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
3030 c878 500

M. Hłasko

leann
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie
leann
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vialexxie lexxie
leann
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie

September 14 2018

leann
9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

July 25 2018

leann
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaoll oll
leann
8065 1831 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie

July 17 2018

leann
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialexxie lexxie
leann

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba vialexxie lexxie

June 11 2018

leann

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viazapachsiana zapachsiana
leann
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana

May 14 2018

leann

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vialexxie lexxie
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viarawwwr rawwwr

March 27 2018

leann
0536 83c9 500
Reposted fromantichris antichris vialexxie lexxie

February 07 2018

leann
2430 bbaa
Reposted fromSayid Sayid vialexxie lexxie

February 06 2018

Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl