Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

0457 1db4
Reposted frombrumous brumous vialexxie lexxie
6708 26c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
leann
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

September 21 2017

leann
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viasatyra satyra
leann
7334 0564
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vialexxie lexxie
8832 c6a2
Reposted frombrumous brumous vialexxie lexxie
leann
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza vialexxie lexxie

September 18 2017

leann
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viaoll oll
leann
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll
leann
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll

September 11 2017

leann
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarawwwr rawwwr
leann
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarawwwr rawwwr

September 10 2017

leann
Byłem pijany. Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viawoodpile woodpile
Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.
Sarah Addison Allen, The Peach Keeper (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
leann

okayodysseus:

Well Mr. Darcy and I are basically the same person bc I like to stare at attractive people from afar and I’m really bad at making conversation

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie

September 01 2017

leann
7069 38dc
Reposted fromcaramina caramina viaoll oll

August 29 2017

leann
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan vialexxie lexxie
leann

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl