Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

leann
Wiedziałem, że miał coś z Anką. Czy raczej - do niej coś. A dokładniej to: za nią coś - spojrzenie, słowo niewypowiedziane, gest urywający się w połowie, jakby ktoś podciął ścięgna dłoni. 
— "Mikrotyki" Paweł Sołtys
leann
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach. 
— "Mikrotyki" Paweł Sołtys

September 26 2019

leann
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viazapachsiana zapachsiana

September 24 2019

leann
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
leann
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan vialexxie lexxie

September 16 2019

leann

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

September 09 2019

leann
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
leann
4988 721b 500
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing vialexxie lexxie

September 02 2019

leann
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

August 29 2019

leann
6443 fc48 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie

August 26 2019

leann
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viamalaegoistka malaegoistka
leann
6346 6a67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
leann
6437 b5ae 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
leann
1534 4169
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

August 19 2019

leann
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie

August 17 2019

leann
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
6792 0d03
leann
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viasatyra satyra
leann
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
leann

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl