Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

leann
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viarawwwr rawwwr

May 13 2017

9928 46d8
leann
9360 24c6
Reposted fromhysterie hysterie vialexxie lexxie
leann

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

May 07 2017

leann
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viazapachsiana zapachsiana
3715 c967 500
Reposted fromsleepingintherain sleepingintherain vialexxie lexxie
leann
Pamiętajcie kochani ludzie o tym, że bez waszego udziału we własnym życiu naprawdę nic się nie wydarzy...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie

May 04 2017

leann
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vialexxie lexxie

May 02 2017

leann
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vialexxie lexxie

April 29 2017

leann
leann
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viasatyra satyra
leann
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
leann
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka vialexxie lexxie

April 23 2017

leann
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania vialexxie lexxie
leann
3576 4dc8
Reposted fromTangizz Tangizz vialexxie lexxie

April 19 2017

leann
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasanders sanders

April 17 2017

leann

April 15 2017

leann
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie
0406 f823 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl