Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

November 17 2017

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viatwice twice
leann
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viatwice twice
leann
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii vialexxie lexxie

November 12 2017

leann
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazapachsiana zapachsiana
leann
9427 a704
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji vialexxie lexxie

November 10 2017

leann
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

October 31 2017

leann
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
leann
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vialexxie lexxie
leann
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated vialexxie lexxie
leann
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra

October 29 2017

leann
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajobi jobi
leann
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamalaegoistka malaegoistka
leann
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaegoistka malaegoistka

October 28 2017

The most troublesome situations often lead to the most astounding growth of your character. Don’t give up now; you can and you will get through this.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viafajnychnielubie fajnychnielubie

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
1212 3c1e 500

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash vialexxie lexxie

October 26 2017

leann
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik viazapachsiana zapachsiana

October 16 2017

leann
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

October 10 2017

4160 1e8c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl