Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi vialexxie lexxie

July 18 2017

3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viairmelin irmelin

July 14 2017

leann
leann
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
leann
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viasatyra satyra

July 13 2017

leann
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
leann
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viasatyra satyra
leann
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasatyra satyra
leann
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viarawwwr rawwwr
leann
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarawwwr rawwwr
leann
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viarawwwr rawwwr
leann
6760 d398 500
Blue Valentine(2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialexxie lexxie
leann
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialexxie lexxie
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
leann
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
leann
3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
leann
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra vialexxie lexxie
leann
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir vialexxie lexxie
leann
5050 f743 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl