Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

leann
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

May 19 2019

leann
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii viazapachsiana zapachsiana

May 15 2019

leann
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vialexxie lexxie
leann
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer vialexxie lexxie

May 07 2019

leann
3594 cc6a
Reposted fromsfeter sfeter viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 06 2019

leann
1989 4e71 500

May 03 2019

leann
Everyone cares when it's too late.
Reposted fromyouweresoscared youweresoscared viaoll oll
leann
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialexxie lexxie

April 01 2019

leann
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie

March 27 2019

9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viafajnychnielubie fajnychnielubie
3905 598a

ephr:

Movie: La grande bellezza (2013)

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
leann
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

March 12 2019

leann
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viatwice twice

March 11 2019

leann
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka vialexxie lexxie

March 07 2019

leann
And if you're in love, then you are the lucky one, 'Cause most of us are bitter over someone.   Setting fire to our insides for fun,   To distract our hearts from ever missing them
— Youth - Daughter
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
leann
Reposted fromgranini granini viaoll oll
leann
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

February 22 2019

leann
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoll oll
leann
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl