Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

leann
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
6792 0d03
leann
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viasatyra satyra
leann
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
leann

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vialexxie lexxie

August 09 2019

leann
You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment. Fools stand on their island of opportunities and look toward another land. There is no other land; there is no other life but this.
— Henry David Thoreau
3388 ee31 500
leann
0025 d9f0
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
leann
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialexxie lexxie
leann
4076 5e01
Reposted fromkrzysk krzysk vialexxie lexxie
leann
Wyglądał jak człowiek, który niezbyt często otrzymuje to, na czym mu naprawdę zależy.
— Sylvia Plath "Szklany klosz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
leann
2872 b528 500
Reposted fromceplus ceplus vialexxie lexxie
leann
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialexxie lexxie
leann
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vialexxie lexxie
leann
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialexxie lexxie
leann
4521 ecc3 500
Reposted fromMadsentropiahigh Madsentropiahigh vialexxie lexxie
leann
8672 372a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
leann
9823 b56e 500
Reposted fromciarka ciarka viaoll oll

August 08 2019

leann
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaoll oll
leann
2060 8392 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl