Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie

February 12 2019

leann
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne vianefretete23 nefretete23

February 04 2019

leann

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".

Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
leann

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary vialexxie lexxie

November 08 2018

leann
Pomyślałem, że może jesteśmy do siebie podobni. Popychają nas do przodu nie rzeczy, które posiadamy, ani te, które chcemy zdobyć, a te, które utraciliśmy, których już teraz nie mamy. 
— Haruki Murakami - Śmierć komandora
Reposted byrusalkadmiralSkydelancocaineblues

November 07 2018

leann
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasanders sanders
leann
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasanders sanders
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viasanders sanders

November 05 2018

7670 3477
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 02 2018

leann

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vialexxie lexxie

October 24 2018

leann
Muszę mieć jakiś rodzaj wrodzonej ślepoty, jakieś martwe pole. Prawie zawsze coś przegapiam. I to coś jest zawsze najważniejsze. 
— Haruki Murakami- Śmierć Komandora
Reposted bySkydelan Skydelan

October 08 2018

leann
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaoll oll

October 03 2018

leann
4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper viafajnychnielubie fajnychnielubie
leann
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll

October 02 2018

leann

September 26 2018

leann

September 25 2018

leann
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaoll oll
leann
Chciałam wiedzieć wszystko, chociaż w niewiedzy zawsze była jakaś nadzieja.
— Tracy Chevalier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianefretete23 nefretete23

September 19 2018

leann
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianefretete23 nefretete23
leann
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena vianefretete23 nefretete23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl