Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

leann
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasanders sanders

April 17 2017

leann

April 15 2017

leann
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie
0406 f823 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vialexxie lexxie
leann
6226 a3da
Reposted fromShini Shini vialexxie lexxie

April 12 2017

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialexxie lexxie
leann
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm vialexxie lexxie
leann
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna vialexxie lexxie
leann
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool vialexxie lexxie
leann

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

leann
Dream is not what you see in sleep dream is something which doesn't let you sleep.
— A.P.J.Abdul Kalam
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie

March 31 2017

leann
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 29 2017

leann
Reposted fromzielono zielono vialexxie lexxie

March 26 2017

leann
4806 460d 500
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
leann
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll

March 16 2017

leann
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viamhsa mhsa
leann
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoll oll
leann

- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?

- Czy to coś złego?

- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.

— Stephen Chbosky
Reposted fromzupabiskupa zupabiskupa viaoll oll

March 15 2017

1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie

March 13 2017

leann
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl